Arild Lian
© Senter for seniorpolitikk

Arild Lian

Omtale
Arild Lian er professor emeritus fra Universitetet i Oslo. Siden 2004 har han vært tilknyttet Bredtvet kompetansesenter som rådgiver. Hans viktigste bakgrunn er eksperimentell hukommelsesforskning ved Universitetet i Oslo og Rutgers University i USA. De siste årene har han gitt sin forskning et tydeligere utviklingsperspektiv, samtidig som han har orientert seg mot studier av spesifikke språkvansker og andre kognitive utviklingsavvik.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

  • Språkvansker av Irene Velsvik Bele, Turid Helland, Karsten Hundeide, Arild Lian, Solveig-Alma Halaas Lyster, Ernst Ottem, Kjetil Rommetveit, Ragnar Rommetveit, Per Koren Solvang og Astri Heen Wold (Heftet)

    Språkvansker

    Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer

    Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2008 ISBN 9788202277246 Heftet Akademisk