Ariana Guilherme Fernandes

Ariana Guilherme Fernandes

Ariana Guilherme Fernandes er førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosialfag. Ariana har doktorgrad i sosialt arbeid. Hennes faglige interesseområder og publikasjoner er knyttet til sosialt arbeid, integreringspolitikk for nyankomne flyktninger og innvandrere, introduksjonsprogrammet, sosiale problemer og ulikhet, sosiale kategoriers samspill og betydning i møte med personer i sårbare livssituasjoner. Hun deltar i forskningsprosjektet Challenges of participation (CHAPAR).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform