Are Høidal
© John Stark / YLE

Are Høidal

Are Høidal tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo juni 1987. Hans første jobb var som konsulent i Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen. Høsten 1988 ble han utnevnt til underdirektør i Østre fengselsdistrikt, en stilling han hadde til han ble direktør i Oslo fengsel i 1997. Denne stillingen hadde han frem til 2008, og siden 2009 har han vært fengselsleder i Halden fengsel. Are Høidal har gjennom disse årene også hatt korte vikariater i Justisdepartementet, Søndre fengselsdistrikt og Kriminalomsorgen Region Øst.Han har bidratt mye i utredningsarbeid for kriminalomsorgen og har vært bidragsyter i to stortingsmeldinger om kriminalomsorgen, nr. 27 (1997-98) og nr. 37 (2007-08).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform