Anonym

Anonym

Forfatteren ble isolert på slutten av et halvt års varetektsopphold i et norsk fengsel, før vedkommende fikk en dom som nå er ferdig sonet. Forfatteren presenterer seg selv og bakgrunnen for valget om å skrive anonymt i sitt kapittel. Redaktørene kjenner forfatterens identitet og historien som formidles gjennom en rekke samtaler og innsyn i originaldokumenter fra Kriminalomsorgens
arkiv fra saken som beskrives.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform