Annet H. de Lange

Annet H. de Lange

Annet H. de Lange (ph.d) er professor i HRM ved Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i Nederland og gjesteprofessor ved Universitetet i Stavanger. Hennes doktorgradsarbeid handlet om kausalitet i longitudinelle arbeidsmiljøstudier. I forskningen har hun vært spesielt interessert i ledelse og mulige utfordringer knyttet til demografiske endringer, psykologiske kontrakter, mental og fysisk helse, motivasjon, jobbengasjement, ansettbarhet, arbeidsevne og hvordan disse påvirkes av arbeidstakeres aldring. For tiden arbeider hun med praktiske prosjekter om utfordringer knyttet til arbeidsevne og ansettbarhet og leder et nederlandsk kunnskapssenter med vekt på bærekraftig arbeidsevne. Hun har skrevet en rekke bøker og bokkapitler om temaene, og hennes arbeid er tilgjengelig via www.annetdelange.nl.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform