Annelise Brox Larsen

Annelise Brox Larsen

Annelise Brox Larsen er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, hvor hun underviser i engelsk- og fremmedspråkdidaktikk. I sin doktorgradsavhandling i anvendt språkvitenskap analyserte hun elevnarrativer. Hun har skrevet om litterære virkemidler, skriveprosessen i fremmedspråk, og har de senere år forsket på innovative arbeidsmetoder i lærerutdanningen.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform