Anne-Mette Magnussen

Anne-Mette Magnussen

Anne-Mette Magnussen er professor ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet. Hun forsker på forholdet mellom rett, politikk og profesjonell skjønnsutøving. Sentrale stikkord er rettsliggjøring, sosialt medborgerskap, demokrati, rettigheter, deltakelse og beslutningsfatting.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2