Anne-Linn Bang

Anne-Linn Bang er barnehagelærer og har en bachelor i sosialantropologi. Hun er masterstudent i barnehagekunnskap ved OsloMet – storbyuniversitetet og jobber som pedagogisk leder i barnehage. Bang har vært spaltist i Barnehagefolk og har skrevet en rekke populærvitenskapelige artikler. Hun er bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform