Anne-Jorunn Berg

Anne-Jorunn Berg

Anne-Jorunn Berg er professor og senterleder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved Universitetet i Oslo. Hun er også professor II ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland. Hennes forskningsfelt er teknologi- og vitenskapsstudier, kjønnsforskning og rasialiseringsstudier. Siste bok er Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.(2010) hvor hun er medredaktør.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform