Anne-Gunn Svorkmo

Anne-Gunn Svorkmo

Anne-Gunn Svorkmo arbeider ved Nasjonalt Senter for Matematikk. Hun har mastergrad i matematikkdidaktikk. Hun har arbeidet 20 år i skolen både på barne- og ungdomstrinnet både som allmennlærer og som kunst og håndverkslærer. Svorkmo har også vært øvingslærer for lærere ved HiST i mange år. Ved Matematikksenteret holder hun kurs for lærere i forbindelse med ulike utviklingsprosjekter rundt omkring i landet. Hun er ansvarlig for å spre gode ideer i matematikk i Teknologi og Design. Den internasjonale konkurransen i matematikk, Kengurukonkurransen, er også en av hennes arbeidsoppgaver.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform