Anne-Cathrine Grimsgaard

Anne-Cathrine Grimsgaard

Anne-Cathrine Grimsgaard er høgskolelektor ved barnevernutdanningen på høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer. Hun har Master i profesjonsetikk og diakoni og er PhD kandidat ved Forskningssenter for barn og unges kompetanseutvikling, Lillehammer. Hun arbeider med en avhandling om barns erfaringer med å delta i samtalegrupper for barn som har psykisk syke og rusavhengige foreldre.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2