Anne-Berit Ekström

Anne-Berit Ekström

Anne-Berit Ekström är med.dr och specialist i barn- och ungdomsneurologi samt chefsläkare och medicinsk rådgivare för Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen. Är kliniskt och forskningsmässigt verksam inom området neuromuskulära sjukdomar hos barn- och ungdomar. Samarbetar både nationellt och internationellt med andra forskare och patientföreträdare inom området neuromuskulära sjukdomar och har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar. Sedan 2017 registerhållare för Nationella kvalitetsregistret för barn, unga och vuxna med neuromuskulära sjukdomar i Sverige. Tillsammans med Mikaela Luthman författare till Claphaminstitutets rapport om Oregonmodellen.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2