Anne Wally Ryan
© Anne Wally Ryan

Anne Wally Ryan

Anne Wally Ryan er geograf og høgskolelektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Hun har nylig levert sin ph.d.-avhandling med tittelen «Festivallandskapet - en fenomenologisk inspirert studie av estetikk, festivaler og landskap» ved NTNU. Forskningsinteressen hennes er spesielt rettet mot opplevelsesrommet, og forståelsen av omgivelsenes betydning for opplevelsen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform