Anne Strand Finstad

Anne Strand Finstad

Anne Strand Finstad er ansatt som anestesisykepleier og fagutviklingssykepleier ved Oslo universitetssykehus HF. Hun er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i yrkespedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet – storbyuniversitetet).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform