Anne Skoglund

Anne Skoglund

Omtale
Anne Skoglund er utdannet sykepleier med mastergrad i folkehelsevitenskap. Hun har i flere år jobbet ulike steder innenfor lavterskel rus og helse, både som kliniker, fagansvarlig og leder. I hovedsak har hun vært tilknyttet Felttiltaket i Oslo kommune (smittervern, feltpleie og sprøyterom), og har også erfaring fra oppsøkende arbeid og fra medisinske sengeposter. Hun er bla.a. prosjektleder for Helseskolen, et lavterskel undervisningsopplegg rettet mot mennesker med omfattende rusmiddelavhengighet. Hun jobber i dag som assisterende institusjonssjef i Felttiltaket, Oslo kommune.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1