Anne Siri Fjelldal

Fjelldal har bred yrkeserfaring fra arbeid med barn og unge gjennom hele utdanningsløpet. Hun har siden 2001 jobbet som fagarbeider i barne og ungdomsarbeid innen videregående opplæring, og har i tillegg undervisningserfaring fra tilrettelagt undervisning i ulike fag.
Fjelldal har utdanning innen sosialpedagogikk, flerkulturell forståelse og digitale hjelpemidler fra tidligere. Hun er i ferd med å avslutte Yrkesfaglærerutdanningen for helse og oppvekstfag ved Oslomet.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4