Anne Rogstad

Anne Rogstad (f. 1964) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. I tillegg har hun Diploma of Advanced European Legal Studies fra Europa-Colleget i Brugge i Belgia. Rogstad er leder for juridisk seksjon i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Hun har tidligere arbeidet som advokat, blant annet i Statnett, og vært fungerende direktør for tilsyns- og beredskapsavdelingen i NVE. Rogstad er medlem, i Juristforbundets fagutvalg for energi- og miljørett, i programkomiteen for Norsk Vassdragsjuridisk Forum, samt styremedlem i Norsk Energirettsforening. Som leder for juridisk seksjon i NVE har hun blant annet arbeidet med vassdragsrett, miljørett, plan- og bygningsrett, naturskaderett, overvannsrett og forvaltningsrett.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2