Anne Røisehagen

Anne Røisehagen

Anne Røisehagen er høgskolelektor ved Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Hun underviser i pedagogikk, og har spesielt vært opptatt av å utvikle studentaktive undervisningsformer og av relasjonens betydning i undervisning og i møte med studenter. Hun har i de senere år forsket på seminar som læringsarena i høgere utdanning. Anne Røisehagen har master i pedagogikk med fokus på «Kvalitet i feedback som formativ vurdering i høgere utdanning», en teoretisk og empirisk analyse og forståelse av kommunikasjonen og relasjonens betydning i feedback som formativ vurdering med sentrale implikasjoner for studenters læringsutbytte.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2