Anne Moen

Anne Moen

Anne Moen er førsteamanuensis ved Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo.

Hun har erfaring som sykepleier og avdelingssykepleier. Moen har deltatt i arbeid med utvikling og innføring av elektronisk pasientjournal (EPJ) i sykehus siden 1991, og har blant annet gjennomført forskningsprosjekter om evaluering og kvalitetsforbedring, ledelse ved innføring av EPJ, sykepleieres dokumentasjon av helsehjelp i EPJ og IKT-baserte pasientlæringsressurser. Hun har publisert mye innen alle disse områdene, både nasjonalt og internasjonalt.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform