Anne Marie Gran Bruun

Anne Marie Gran Bruun

Anne Marie Gran Bruun er faggruppeleder for master- og videreutdanningene i sykepleie og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i folkehelsevitenskap fra Nordic School of Public Health, Gøteborg. Fra 1998 til 2010 var hun leder for Anestesisykepleiernes landsgruppe av Norsk Sykepleierforbund (ALNSF).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform