Anne Marie Dalby Landmark
© Foto: Nadia Frantsen/UiO

Anne Marie Dalby Landmark

Anne Marie Dalby Landmark er postdoktor ved Nordlandssykehuset, Bodø og førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er samtaleanalytiker og språkviter, og forsker på kommunikasjon i ulike situasjoner i helse- og omsorgstjenesten.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform