Anne Karin Larsen
© Ingvar Grastveit/Anne Karin Larsen

Anne Karin Larsen

Anne Karin Larsen (f. 1950) er førstelektor emerita ved Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet. Hun er sosionom, med hovedfag i helsefremmende og forebyggende arbeid fra Universitetet i Bergen. Hun har lang yrkespraksis og undervisningserfaring fra sosialt arbeid. Forskning og utviklingsarbeid har vært knyttet til praksisnære læringsarenaer og utvikling av internasjonale nettbaserte emner innen sosialt arbeid og samfunnsarbeid. Larsen har en rekke nasjonale og internasjonale publikasjoner, og som forfatter og medredaktør i antologien Participation in Community Work, International Perspectives (2014). Hennes seneste forskning og publisering er relatert til læringssamfunn og forholdet mellom utdanning og sosialt arbeid i Nav.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2