Anne Helness

Anne Helness (f. 1961) har hovedfag i idéhistorie fra Universitetet i Oslo. Hun har vært ansatt som universitetslektor i faget ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) siden 2006. Hun har blant annet forsket på og skrevet artikler om reiseskildringer. Hun er særlig interessert i hvordan reiseskildringer uttrykker de reisendes verdensbilde, men også hvordan skildringene produserer ny kunnskap som endrer dette bildet.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform