Anne Håland
© Foto: Trond Egil Toft, UIS

Anne Håland

Anne Håland er førsteamanuensis i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun er også utdannet lærer, og har lang fartstid i grunnskolen. Hun har vært delaktig i ulike prosjekter initiert av Utdanningsdirektoratet, blant annet Ungdomstrinn i utvikling, og hun har gitt ut to bøker om skriveopplæring for lærerutdanningen.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform