Anne Håland
© Foto: Trond Egil Toft, UIS

Anne Håland

Anne Håland (1966-2021) var førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsinteresser rommet blant annet perspektiver på fagspesifikk lesing og skriving, støttende stillas rundt elevenes lesing og skriving og iscenesetting av meningsfulle lese- og skrivekontekster.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Type
Språk/målform