Anne Elisabeth Laksfoss Cardozo
© Foto: Universitetet i Stavanger

Anne Elisabeth Laksfoss Cardozo

Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo, født i 1970, er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, der hun underviser internasjonale studenter i norsk språk og samfunn. I tillegg underviser hun i migrasjon på flere institutt og nivåer. Hun forsvarte sin avhandling i historie om nordmenn i Alicante våren 2018. I tillegg forsker hun på sammenhenger mellom språk og mobilitet blant nordiske pensjonister i Spania, som forskerassistent på det EU-finansierte prosjektet: Mobility and Inclusion in a Multilingual Europe.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2