Anne Elisabeth Laksfoss Cardozo

Anne Elisabeth Laksfoss Cardozo

Omtale
Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo, født i 1970, er universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, der hun underviser internasjonale studenter i norsk språk og samfunn. I tillegg underviser hun i migrasjon på flere nivåer. Hun er i ferd med å levere en avhandling i historie om nordmenn i Alicante. I tillegg forsker hun på sammenhengen mellom språk og mobilitet blant nordiske pensjonister i Spania, som forskerassistent på et EU-finansiert prosjekt (7. rammeprogram) kalt Mobility and inclusion in a multilingual Europe.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1