Anne Danielsen

Anne Danielsen

Anne Danielsen er professor ved Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. Hun skrev sin doktoravhandling om 1970-tallets funk-groover og har publisert en rekke artikler om rytme, groove og lydproduksjon i afroamerikansk populærmusikk, deriblant om Prince, Michael Jackson og James Brown. I 2006 fikk hun Lowens Book Award fra The Society for American Music for boka «Presence and Pleasure: The Funk Grooves of James Brown and Parliament». Hun har også redigert artikkelsamlingen «Musical Rhythm in the Age of Digital Reproduction», basert på et femårig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd under programmet for Yngre, fremragende forskere.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform