Anne Cathrine Silviken

Anne Cathrine Silviken

Anne Cathrine Silviken er forsker og psykologspesialist ved Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset). Hun har også en bistilling som forsker ved Senter for samisk helseforskning ved UiT, og inngår i veilederteamet til Vivat selvmordsforebygging ved UNN. Silviken har bred erfaring innen selvmordsproblematikk i ulike samiske områder, der hun blant annet har jobbet med oppfølging av etterlatte. Hun har skrevet doktorgrad om selvmordsatferd blant samer i Nord-Norge og har også forsket på etterlatte ved brå død i samiske områder.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform