Anne Brita Thorød

Anne Brita Thorød, f. 1952, cand.polit. i sosialt arbeid, førstelektor i psykisk helsearbeid, Universitetet i Agder. Variert praksiserfaring innen sosialt og psykososialt arbeid, med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Forskningsfelt: barnefattigdom.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3