Anne Bonnevie Lund

Anne Bonnevie Lund er dosent i pedagogikk og nestleder i forskningsgruppa ProfILU Profesjonsutvikling i lærerutdanningen. Hun har jobbet med undervisning i pedagogikk for allmenn-/grunnskolelærerstudenter/ tospråklige lærere i ca. 20 år. Før dette har hun selv jobbet som lærer på de fleste trinn i grunnskolen i mange år. Hennes akademiske interesse har spesielt vært knyttet til skolens håndtering av det etniske mangfoldet. Forskningen dekker samiske og nasjonale minoriteters skolesituasjon og tospråklige lærers situasjon i skolen. I tillegg har hun hatt flere studier der hun har sett på utforskende læring og bruk av digitale verktøy innenfor naturfagundervisningen både innenfor lærerutdanningen og i skolen. De senere årene har hun også forsket på lærerstudenters profesjons- og identitetsutvikling.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2