Ann-Kristin Helland Gujord
© Foto: Eva Lene G. Østensen

Ann-Kristin Helland Gujord

Ann-Kristin H. Gujord er førsteamanuensis i norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. Hennes forskingsinteresser dreier seg blant annet om grammatisk utvikling hos flerspråklige barn og voksne. Hva som er felles i den grammatiske utviklingen, og hvilke trekk som ser ut til å være påvirket av tidligere erfaring med språklæring, er spørsmål hun særlig har jobbet med. I doktoravhandlingen utforsket hun dette temaet i somaliske og vietnamesiske norskinnlæreres bruk av presens og perfektum i norsk. Et annet interessefelt er knyttet til hvilke faktorer som påvirker læringsprosessen og utfallet av den blant voksne andrespråksinnlærere, samt innlærernes egne erfaringer og opplevelser av språklæringen.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform