Ann-Karin Larssen

Ann-Karin Larssen er førstelektor og statsviter og underviser blant annet om beredskap og krisehåndtering på FHS/Luftkrigsskolen. Hun har tidligere bidratt med kapitler i ulike bøker og vært medredaktør av boken Strategisk ledelse i krise og krig – Det norske systemet (2020).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform