Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen
© Foto: Karen Brasetvik

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen er utdannet anestesisykepleier, har mastergrad i tverrfaglig samarbeid fra Høgskolen i Østfold og en ph.d. i helsetjenesteforskning fra Universitetet i Oslo. Leonardsen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, avdeling for helse og velferd, der hun er tilknyttet videreutdanningene (masterstudier fra kull 2022) i akutt-, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Hun har en bistilling som forsker ved Sykehuset Østfold og er ansvarlig redaktør for det fagfellevurderte tidsskriftet "InspirA – Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing". Leonardsen har flere års praksis fra blant annet akuttmottak og operasjonsavdeling.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform