Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen er utdannet anestesisykepleier (2007). Hun er for tiden mastergradsstudent ved Høgskolen i Østfold, med tema «Tverrfaglig samarbeid». Hun er i tillegg ansatt ved anestesiavdelingen, Sykehuset Østfold, Fredrikstad.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform