Ann Lisa Sylte

Ann Lisa Sylte

Ann Lisa Sylte er førsteamanuensis ved OsloMet - Storbyuniversitetet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun har lang erfaring med ledelse, forskning og undervisning ved studiene universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse, praktisk pedagogisk utdanning (PPU), yrkesfaglærerutdanning og masterutdanning i yrkespedagogikk. Hennes forskningsarbeider er mest preget av aksjonsforskning og kvalitative forskningsmetoder. Som eksempel omhandler hennes doktorgradsavhandling, didaktiske prinsipper for relevant yrkes- og profesjonsutdanning. Hun ser det som viktig at forskningen ikke bare peker på utfordringer i skoleverket, men at den også utforsker tiltak til forbedring, slik at de empiriske eksemplene kan være til nytte for andre.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2