Ann Kristin Rotegård

Ann Kristin Rotegård

Ann Kristin Rotegård er avdelingssjef for VAR Healthcare i Cappelen Damm Akademisk. Hun er utdannet sykepleier og har klinisk erfaring som sykepleier, leder og fagutviklings- og forskningssykepleier fra Barneklinikken ved Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Videre er hun kandidat i sykepleievitenskap innen emnet fagdidaktikk og har doktorgrad på temaet helseaktiva («Health Assets»). Rotegård har arbeidet med sykepleieterminologi og dokumentasjon av sykepleie både på klinisk nivå og på systemnivå og har publisert artikler innen emnene.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4