Anja Bredal

Anja Bredal

Anja Bredal har doktorgrad i sosiologi og er forsker II ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet. Bredal har forsket på kjønns- og generasjonskonflikter i familier med innvandrerbakgrunn, inkludert tvangsekteskap og æresrelatert vold. I NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner leder hun et prosjekt om partnervold i en minoritets- og majoritetskontekst.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2