Anita Strøm

Anita Strøm

Anita Strøm er utdannet sykepleier med embetseksamen i sykepleievitenskap. Hun er for tiden ph.d.-student og høgskolelektor ved Diakonhjemmet Høgskole, Avdeling for sykepleie. Tidligere var hun tilknyttet Diakonhjemmet Sykehus’ paraplyprosjekt «Det diakonale sykehuset i en
postmoderne tid», hvor hun ledet et delprosjekt som omfattet en intervjuundersøkelse av erfarne sykepleiere om deres bevissthet om diakoni i arbeidshverdagen. Prosjektet resulterte blant annet i artikkelen «Postmoderne sykepleie i diakonalt sykehus», som Strøm forfattet sammen med Liv Thorhild Undheim (publ. i Tidsskrift for fag og tro 2005; 1 (23): 813).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform