Anita Berge
© Foto: Anja Kristin Bakken

Anita Berge

Anita Berge er instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger. Hun deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt som undersøker praksiser knyttet til fellesskap, tilhørighet og inklusjon i barnehagen. Berge har forsket på læringskulturer og endringer i barnehagens organisering og praksis, og publisert bokkapitler og artikler om disse temaene. Hun er blant annet bidragsyter i Å forske blant barn (2021) og Læringskulturer i barnehagen (2012). Les mer om Berge på Universitetet i Stavanger (UiS).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2