Anette Hylen Ranhoff

Anette Hylen Ranhoff

Anette Hylen Ranhoff, dr.med., er professor i geriatri ved Universitetet i Bergen og overlege og forskningsleder for helsetjenester til eldre ved Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Oslo. I tillegg er hun leder for Kavli forskningssenter for geriatri og demens, Haraldsplass sykehus, Bergen. Ranhoff er spesialist i geriatri og i indremedisin.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform