Anett Kaale

Anett Kaale

Anett Kaale er førsteamanuensis i utviklingsforstyrrelser ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO og Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) ved Oslo universitetssykehus. I forskningen er Kaale særlig opptatt av å bidra til kunnskap om sosial, språklig og kognitiv utvikling hos barn med autismespekterforstyrrelse, samt utvikling av effektive tiltak og intervensjoner.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform