Ane Marit Willmann

Ane Marit Willmann

Ane Marit Willmann har mastergrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT) ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU): Kvinneroller i norsk samtidsfilm: Gærne individualister eller ufarlige objekter? (2006). Hun har også jobbet som stipendiat ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU tilknyttet prosjektet ”Makt og Mening i næringslivet”, finansiert av Norges Forskningsråd.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform