Andreas Viken

Andreas Viken

Andreas Viken er frilans musiker, musikkpedagog og translatør i Trondheim, og han tar mastergrad i kunstfagdidaktikk (fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Viken har uttrykt interesse for kulturskoleutvikling via deltakelse i forskningsnettverket IRISforsk, et påbegynt forskningsprosjekt knyttet til Trondheimspyramiden, gjennomføring av et FoU-prosjekt om Trondheimspyramiden, debattuttalelser i media og et masterprosjekt som tar for seg den nye rammeplanen for kulturskolen, Mangfold og fordypning.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2