Andreas Skullerud

Andreas Skullerud (f. 1992) har mastergrad i eiendom fra Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med masteroppgave om overvann. Han har også fem års praktisk erfaring fra vann- og avløpsbransjen. Skullerud arbeider som førstekonsulent i skred- og vassdragsavdelingen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), seksjon for arealplan.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2