Anders Sandvig

Anders Sandvig

Anders Sandvig jr. har i mange år vært ansatt som førstelelektor ved barnevernutdanningen i Lillehammer ved Høgskolen i Innlandet. Han har master i sosialt arbeid og er nå pensjonist. Ved siden av stillingen som førstelelektor har Sandvig jr. lang erfaring som fagkyndig i fylkesnemnda for barnevernssaker og som familiekoordinator i familierådsarbeid i Oppland.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2