Anders Kluge

Anders Kluge

Anders Kluge er forsker ved Institutt for pedagogikk (IPED), Utdanningsvitenskapelig fakultet, ved Universitetet i Oslo. Han har erfaring både fra anvendt og mer grunnleggende forskning i grenselandet mellom digital teknologi og pedagogikk. Kluge har arbeidet tverrfaglig med læring og digital teknologi siden år 2000, blant annet med undervisning og forskning ved IPED og i en dr.scient.-grad i informatikk fra 2005. Kluge er forfatter av boka Læring med digital teknologi. Teorier og utviklingstrekk (2021).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform