Anders Berg Olsen

Anders Berg Olsen

Anders Berg Olsen er førstelektor og faglig programansvarlig for master i regnskap og revisjon ved NTNU Handelshøyskolen. Han har revisorutdanning fra Trondheim økonomiske høgskole (TØH) (nå NTNU Handelshøyskolen) og Norges Handelshøyskole (NHH), er statsautorisert revisor og er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (UiO). Han har tidligere erfaring som konsulent, revisor, internrevisjonssjef og økonomisjef. Han har tidligere utgitt en bok om avdekking av økonomisk kriminalitet og har vært medforfatter av en lærebok og oppgavebok i skatterett.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2