Anders Aasheim

Anders Aasheim

Anders Aasheim er ph.d.-stipendiat ved Akuttklinikken Ullevål og anestesisykepleier ved Rikshospitalet, begge Oslo universitetssykehus HF. Han er utdannet anestesisykepleier og har mastergrad i faget fra Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet – storbyuniversitetet).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform