Ana Lucia Lennert da Silva

Ana Lucia Lennert da Silva

Ana Lucia Lennert da Silva er høgskolelektor ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Hennes interessefelt er utdanningsreformer, internasjonalisering, komparative studier, lærerrollen og lærerautonomi.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform