Alfhild Dihle

Alfhild Dihle

Alfhild Dihle er utdannet anestesisykepleier (1984) og har en doktorgrad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 2007. Forskningsområde: postoperative smerter og smertelindring.

Dihle arbeider som førsteamanuensis ved Diakonhjemmet Høgskole, Institutt for sykepleie og helse.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform