Alexander Gamst Page

Alexander Gamst Page

Alexander G. Page er postdoktor ved pedagogikkseksjonen, ILU. Han er utdannet som sosialantropolog, og tok doktorgraden innen migrasjonsstudier ved NTNU. Page er spesialisert på kvalitative data, og benytter for det meste etnografiske metoder som deltagende observasjon og semistrukturerte intervju der hensikten er å fange opp deltagernes perspektiv. Page har forsket på et mangfold av tema, som moderniseringsprosesser i Kina, kommunikasjon i et flerspråklig samfunn, religions terapeutiske effekt, og trivsel blant internasjonale studenter. Dette fokuset på studenters erfaringer bæres over i hans nåværende prosjekt rundt blivende lærere.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2