Agnete Vabø

Agnete Vabø

Agnete Vabø har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Siden 1999 har hun vært ansatt ved NIFU som forsker og forskningsleder. Fra 1993 til 1999 var hun tilknyttet LOS-senteret i Bergen. Hennes dr. avhandling omhandlet endringer i norsk høyere utdanning, studert gjennom instituttsammenslåingsprosessene ved Det historisk-filosofiske fakultet Universitetet i Oslo. Vabø har publisert en rekke artikler, rapporter og bøker om rekrutteringsmønstre og organiseringsformer i høyere utdanning. Hun er for tiden prosjektleder for Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances (NFR) og norsk deltakelse i Nordic Fields of Higher Education (NordForsk).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform